CompanyRootCatId=1211;
CompanyFrontPage

For bedrifter/samarbeidspartnere

Jobbkonsulentene samarbeider med bedrifter/organisasjoner for å styrke menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Dette gjør vi gjennom kartlegging av bedriftens behov opp mot jobbsøkere kvalifikasjoner og egnethet. 

Les mer


For Jobbsøkere

Mange som har vært utenfor arbeidslivet over tid, har behov for bistand på veien tilbake til arbeid. I et gjensidig forpliktende samarbeid, tilbyr vi deg vår kompetanse, samt muligheter til arbeidspraksis ved virksomheten og/eller i ordinære bedrifter.

Les mer


Aktuelt

Jeg liker å jobbe. Jeg gir 100% hver dag, og jeg kommer aldri for sent.

Det sier Mohamed Haj Taieb. Etter en kort praksisperiode fikk han tilbud om jobb.
Les mer »

Med hjerte, kunnskap og kraft...

Arbeidsveilederne har en viktig rolle i Jobbkonsulentenes attføringsarbeid og bidrar daglig til å styrke menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet.
Les mer »

Jobbkonsulentene tilbyr MediYoga

MediYoga - en terapeutisk form for yoga hvor formålet er å skape balanse i kropp og sinn. Alle i tiltak hos oss kan delta.
Les mer »

Tilbud fra kommunen - Rask Psykisk Helsehjelp

Et tilbud til voksne over 18 år, med angst og lette til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker.
Les mer »