CompanyRootCatId=1211;

Jobbkonsulentene

Vi, Jobbkonsulentene, arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV Østfold. Virksomheten har 35 ansatte med bred kompetanse og lang erfaring fra attføringsarbeid.

I Fredrikstad arrangerer virksomheten tiltakene, ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS) og Avklaring. I Sarpsborg arrangerer vi ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS).

Deltakere søkes inn til tiltak via sitt lokale NAV-kontor dersom de:
- ikke kan gjenoppta tidligere arbeid pga sin helsesituasjon
- er usikker på sin arbeidskapasitet
- har behov for veiledning i forhold til type jobb i sammenheng med sin helsesituasjon
- har behov for veiledning for fremtidig utdanning eller arbeid
- har AAP og ønsker seg tilbake til jobb
- er helt eller gradert sykmeldt og har behov for tilrettelegging og oppfølging for å beholde arbeid eller øke sin deltakelse i arbeidslivet etter at bedriftsinterne tiltak er vurdert/prøvd

  

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner