CompanyRootCatId=1211;

Om APS-tiltaket

APS-tiltaket innebærer tilbud om tilrettelagt arbeidstrening/-praksis med oppfølging. Vårt oppdrag er å vurdere tiltaksdeltakernes arbeidskapasitet som et ledd i å avklare videre muligheter i arbeidslivet.

Tiltaksdeltakerne har arbeidspraksis  internt i Mosseveien 37 ved en eller flere av praksisområdene (M/S Ny-Vigra III - SuveRENT Vaskeri -  Tante Blå gjenbruk) og/eller eksternt i ordinære bedrifter. 




Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner