CompanyRootCatId=1211;

Om Avklaringstiltaket

FORMÅL

I Avklaringstiltaket kartlegges og vurderes arbeidsevne og eventuelle ytterliggere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeid. Deltakere i tiltaket får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet, og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

 

DELTAKERE

Avklaringstiltaket er for personer som har behov for avklaringsbistand. Tilbudet er individuelt tilpasset.

 

VARIGHET

Avklaring kan vare i inntil 4 uker, men kan etter avtale med NAV utvides til 8, eller maksimalt 12 uker.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner