CompanyRootCatId=1211;

Velkommen til Jobbkonsulentene

Vi er en kompetansebedrift som i samarbeid med NAV hjelper mennesker tilbake til arbeidslivet.

 

Vi jobber målrettet med kartlegging, utprøving av arbeidsevne, opplæring, arbeidstrening og formidling til arbeid. Styrking av individet, verdighet og respekt for enkeltmennesket danner grunnlaget for vårt arbeid.

 

Dette betyr at vi har et grunnleggende menneskesyn som indikerer og ser muligheter fremfor begrensninger hos jobbsøker.

 

Disse verdiene og de etiske retningslinjene verdighet, selvbestemmelse, informert valg, brukermedvirkning, konfidensialitet, fleksibilitet og tilgjengelighet ivaretas på alle nivå i jobbsøker prosess.

 

Våre ansatte har kompetanse innen karrièreveiledning, kartlegging og opplæring i basisferdigheter, tilrettelegging og muligheter hos arbeidsgiver. Vi har svært god kjennskap til arbeidsmarkedet i Nedre Glomma regionen, og har mange gode samarbeidspartnere i næringslivet.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner