CompanyRootCatId=1211;

Jobbkonsulentene har definert sin visjon, sitt formål og sine verdier

VISJON, VERDIER OG FORMÅL

Vår visjon
Med hjerte, kunnskap og kraft, skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.
Hva innebærer visjonen for vår væremåte:
Visjonen viser Jobbkonsulentenes menneskesyn og handlinger. Vi har tro på mennesket, og de opplever å bli sett og hørt i møte med oss. Med kunnskap og kompetanse bistår vi enkeltmennesket til å se sine ressurser og muligheter, og finne sin egenkraft.


Våre verdier
Medmenneskelighet Verdighet Egenkraft Kvalitet

I holdning og væremåte betyr dette:
• Vi har empati, vi lytter og møter mennesker der de er
• Vi viser forståelse, respekt og bygger gode relasjoner
• Vi er ærlige, fordomsfrie og viser likeverd
• Vi bevisstgjør mennesker på sine ressurser og muligheter
• Vi setter mennesker i stand til å gjøre egne valg
• Vi bidrar til at mennesker ser sitt eget potensiale og selv vil mestre
• Vi har en sterk faglig forankring og er kunnskapsrike
• Vi er målrettet og har gode prosesser i arbeidet med den enkelte jobbsøker
• Vi evaluerer, analyserer, forbedrer og viser endringsvilje.


Vår forretningside – vårt formål
Vi skal styrke menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Virksomheten skal være en brobygger mellom tiltaksdeltakere/jobbsøkere og arbeidsmarkedet.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner