CompanyRootCatId=1211;

Brukerundersøkelse 2016

Jobbkonsulentene gjennomfører anonyme bruker-/tilfredshetsundersøkelser for tiltaksdeltakerne. Første brukerundersøkelse ble gjennomført i virksomheten høsten 2008.

I 2016 målte virksomheten tiltaksdeltakers tilfredshet ved å bruke tilfredshetsindikatoren i BATT - et nasjonalt benchmarkings- og rapporteringssystem for attførings- og vekstbedrifter i Norge. Alle tiltaksdeltakere skal ha mulighet til å delta i tilfredshetsundersøkelsen, og undersøkelsen ble derfor gjennomført som en sluttevaluering fra deltaker for å ivareta dette.

 

Undersøkelsen ga seks svarmuligheter målt på en skala fra 1 til 6 (i svært liten grad (1), i liten grad (2), i mindre grad (3), i noen grad (4), i stor grad (5), i svært stor grad (6). Svarene er målt som et snitt-tall for alle besvarelsene som er mottatt, og det er målt for hvert tiltak.

 

Følgende spørsmål ble stilt:

  • Synes du at du har fått god informasjon av tiltaksarrangør om den tjenesten du har fått?
  • Har tiltaksarrangør gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker?
  • Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra din veileder/konsulent?
  • Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Har du vært med å utforme din egen plan for tiltaket?
  • Synes du at tiltaket har vært tilpasset deg og dine behov?
  • Opplever du at tiltaksarrangør hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet?
  • Har tiden hos tiltaksarrangør vært med på å gi deg bedre livskvalitet?

 

Den totale gjennomsnittsverdien for Nav-ansatte var 4,8 (5,0 i 2015) og for virksomhetens ansatte 5,0 (5,0 i 2015). For tiltaksdeltakerne samlet var gjennomsnittsverdien 5,2 (5,1 i 2015). Det vurderes som tilfredsstillende at resultatene fra undersøkelsene ikke spriker, og det vurderes som tilfredsstillende at vurderingene er i øvre halvdel av skalaen, samt er stabile over tid. I forhold til tallmaterialet må det kommenteres at det fra evalueringen fra Nav ansatte var meget få svar, og derfor et mer usikkert statistisk grunnlag.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner