CompanyRootCatId=1214;

Akutt, midlertidig botilbud

Senteret tilbyr et akutt, midlertidig botilbud til kvinner, menn og deres barn som lever med vold.
De kan ha vært utsatt for vold fra ektefelle/samboer, kjæreste, en i familien eller en annen de har en relasjon til.

Vi er også et tilbud til voksne som har vært utsatt for voldtekt, vært utsatt for eller truet med tvangsgifte, æresrelatert vold eller vært utsatt for menneskehandel.

Voksne kan oppsøke oss på ulike måter; noen kommer "rett på døra" uten å ha tatt kontakt på forhånd, andre har ringt og varslet at de kommer. Noen er blitt henvist fra andre (lege, psykolog, barnevern m.fl.). 

Hver enkelt velger selv  om et botilbud er nødvendig.
Senteret er et akutt, midlertidig botilbud og skal være et trygt oppholdssted for en kortere periode.
Lengden på oppholdet vil avhenge av den situasjonen den voksne og barna befinner seg i.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner