CompanyRootCatId=1214;

Individuelle samtaler

I tillegg til botilbud, har senteret flere andre tilbud.

Voksne og ungdommer kan be om individuelle samtaler her.
Det kan være en akuttsamtale fordi en spesiell situasjon er vanskelig, eller fordi man trenger råd eller informasjon.
Det kan også være ønske om å bearbeide ulike vanskelige opplevelser med vold eller seksuelle overgrep. Da går man inn i en prosess som vil vare over tid.

Samtalene avtales på forhånd, har varighet på en time og har et mål for prosessen.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner