CompanyRootCatId=1214;

Incestgruppe

Incestgruppe for voksne

Gruppen er et tilbud til kvinner over 18 år som har blitt utsatt for incest eller seksuelle overgrep.

Dette er en lederstyrt bearbeidingsgruppe.
Gruppen er kontinuerlig og åpen.
Det vil si at man kan begynne og slutte til ulike tider. Noen vil ha behov for å gå i gruppen over lang tid, mens andre opplever at de har bearbeidet sine ting etter kortere tid.

Gruppen er strukturert etter et fast mønster.
For eksempel får alle tildelt 20 minutter til disposisjon. Denne tiden er den enkeltes, og man velger selv hva man vil arbeide med denne tiden. Disse 20 minuttene kan ikke gis bort til andre.
Det finnes regler for gruppen som deltakerene må skrive under på at de aksepterer og følger.

Gruppelederne har selvsagt taushetsplikt. Av deltakerene forventer vi det.
Alle som ønsker å delta i gruppe må til intervju hos gruppelederne, som avgjør om de får tilbud om å delta i gruppen.

For tiden er Marit Robertsen og Kari Næss Omvik gruppeledere.
Begge har en tre-årig psykoterapeutisk videreutdanning fra Eva Hildebrand i Danmark.
For mer informasjon kan du ringe og spørre etter Marit eller Kari.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner