CompanyRootCatId=1214;

Informasjon og undervisning

Det er viktig for Krise- og incestsenteret å synliggjøre og bekjempe den private volden.
Vi vil derfor svært gjerne informere om senteret og arbeidet her.
Vi informerer om og underviser også i temaer som familievold og incest/seksuelle overgrep.

Vi inviterer aktuelle grupper til senteret for omvisnig og informasjon/undervisning,
eller vi besøker andre som er interessert i arbeidet vårt.

Se også praksissted

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner